Kyrgyzstan

Madaniyat - Mady - Maevka - Mallisay - Malovodnoye - Maman - Mamatkul - Manduz - Mangit - Mangyt - Margun - Mariinskoye - Mashan - Massy - Maydan - Mayevka - Maylysay - Maymak - Mazar - Mazarsu - Medrese - Mikhaylovka - Millyanfan - Milyanfan - Mingteke - Minteke - Mogila-Samay - Mogol - Molotovabad - Molotovsk - Molotovskiy - Mukur - Munduz - Murakinskoye - Murdash - Murkut - Musabek - Muvabek - Muztor - Mykach - Mykan -
WikiEdit.Org