Syrian

Kaabiyet-Dmar - Kaabiyet-Omar - Kabah-Rabb - Kabaka - Kabakah - Kabanah - Kabbasin - Kabbassine - Kaber-Kebi - Kaber-Serhir - Kaber-Serhire - Kabir - Kabir-Al-Kabir - Kabir-As-Saghir - Kabiyah - Kabiyat-Umar - Kablak - Kablik - Kaboun - Kabra - Kabradja-Kbir - Kabradja-Sghir - Kabrah - Kabri - Kabta - Kabtane - Kabtine - Kabun - Kab-Virane - Kachaf - Kachef - Kachfe - Kachoute - Kadeirane - Kadem - Kadilar - Kadin - Kadmous - Kadouma - Kadrich - Kadrish - Kafaldin - Kafaldine - Kafariyah - Kafar-Batna - Kafar-Bihem - Kafar-Takharim - Kafat - Kafate - Kafer - Kafer-Aabde - Kafer-Aabdi - Kafer-Aabid - Kafer-Aajeb - Kafer-Aajouz - Kafer-Aakkar - Kafer-Aamim - Kafer-Aamine - Kafer-Aammim - Kafer-Aaouaid - Kafer-Aaqeb - Kafer-Aaqid - Kafer-Aarouq - Kafer-Aarrouk - Kafer-Aaya - Kafer-Amine - Kafer-Ammi - Kafer-Anntoun - Kafer-Arouk - Kafer-Batna - Kafer-Batra - Kafer-Battikh - Kafer-Battra - Kafer-Bessine - Kafer-Bouhoum - Kafer-Breicha - Kafer-Chalaya - Kafer-Chams - Kafer-Charher - Kafer-Chil - Kafer-Chouch - Kafer-Daail - Kafer-Dahel - Kafer-Danne - Kafer-Dbil - Kafer-Delbe - Kafer-Deli-Faouqani - Kafer-Deli-Fokani - Kafer-Deli-Tahtani - Kafer-Dell-Faouqani - Kafer-Dibbine - Kafer-Dine - Kafer-Djoun - Kafer-Djouni - Kafer-El-Auouamid - Kafer-El-Laha - Kafer-El-Ma - Kafer-Enne - Kafer-Es-Saghir - Kafer-Ett-Toun - Kafer-Ez-Zaita - Kafer-Fou - Kafer-Haddad - Kafer-Halab - Kafer-Hammi - Kafer-Hamra - Kafer-Hanni - Kafer-Haouar - Kafer-Haour - Kafer-Harab - Kafer-Hareb - Kafer-Harut - Kafer-Haya - Kafer-Haye - Kafer-Hend - Kafer-Hinnd-Faouqani - Kafer-Houm - Kafer-Houn - Kafer-Houte - Kafer-Ibbine - Kafer-Jaless - Kafer-Jouaya - Kafer-Joum - Kafer-Kalbine - Kafer-Kamra - Kafer-Kane - Kafer-Kares - Kafer-Karmine - Kafer-Kelb - Kafer-Kermine - Kafer-Khacher - Kafer-Laha - Kafer-Lata - Kafer-Leha - Kafer-Lohz - Kafer-Maress - Kafer-Meri - Kafer-Meris - Kafer-Mid - Kafer-Mo - Kafer-Mou - Kafer-Mous - Kafer-Naal - Kafer-Nabou - Kafer-Naffakh - Kafer-Naha - Kafer-Nahal - Kafer-Najed - Kafer-Nane - Kafer-Nasseh - Kafer-Nassej - Kafer-Nassih - Kafer-Naya - Kafer-Nboude - Kafer-Nebal - Kafer-Nebou - Kafer-Nourane - Kafer-Qadah - Kafer-Qattar - Kafer-Qouq - Kafer-Raa - Kafer-Rhane - Kafer-Rouma - Kafer-Safra - Kafer-Sandal - Kafer-Sanndal - Kafer-Sejme - Kafer-Sejne - Kafer-Serhir - Kafer-Sousse - Kafer-Taal - Kafer-Taale - Kafer-Taharim - Kafer-Takharim - Kafer-Tallech - Kafer-Tellech - Kafer-Tine - Kafer-Tkherim - Kafer-Toune - Kafer-Yabous - Kafer-Yahmoul - Kafer-Yahoud - Kafer-Zaita - Kafer-Zaite - Kafer-Zeid - Kafer-Ziba - Kafer-Zita - Kaffine - Kaff-Al-Aswad - Kafir - Kafr - Kafra - Kafrah - Kafrane-Et-Tine - Kafrannti - Kafrantah - Kafrayya - Kafrenne - Kafrennti - Kafrinji - Kafrinnah - Kafrinndje - Kafriya - Kafriyah - Kafroun - Kafroun-Bachour - Kafrun - Kafrun-Bashur - Kafr-Aajeb - Kafr-Aajouz - Kafr-Aamine - Kafr-Aaouad - Kafr-Aaqid - Kafr-Abdah - Kafr-Abdi - Kafr-Abid - Kafr-Abuhum - Kafr-Ajuz - Kafr-Akkar - Kafr-Al-Awamid - Kafr-Al-Hamra - Kafr-Al-Ma - Kafr-Amim - Kafr-Amin - Kafr-Amm - Kafr-Antoune - Kafr-Antun - Kafr-Aqab - Kafr-Aqib - Kafr-Aqid - Kafr-As-Safir - Kafr-As-Saghir - Kafr-At-Tin - Kafr-At-Tun - Kafr-Aya - Kafr-Az-Zayt - Kafr-Batna - Kafr-Batra - Kafr-Batrah - Kafr-Battikh - Kafr-Behoum - Kafr-Behum - Kafr-Bessine - Kafr-Birishah - Kafr-Bissin - Kafr-Buhum - Kafr-Burayshah - Kafr-Chalaya - Kafr-Chams - Kafr-Dabil - Kafr-Dail - Kafr-Dali-Al-Fawqani - Kafr-Dali-At-Tahtani - Kafr-Dal-Et-Tahtani - Kafr-Dannah - Kafr-Delbe - Kafr-Dibbin - Kafr-Dibbine - Kafr-Din - Kafr-Dine - Kafr-Dulbah - Kafr-El-Ma - Kafr-Et-Toun - Kafr-Ez-Zeit - Kafr-Fu - Kafr-Ghan - Kafr-Haddad - Kafr-Halab - Kafr-Hamim - Kafr-Hamra - Kafr-Hamrah - Kafr-Hannah - Kafr-Haour - Kafr-Hareb - Kafr-Harib - Kafr-Hawar - Kafr-Haya - Kafr-Haye - Kafr-Hind-Al-Fawqani - Kafr-Hum - Kafr-Hut - Kafr-Ibbin - Kafr-Jaless - Kafr-Jalis - Kafr-Jiye - Kafr-Jum - Kafr-Jwaya - Kafr-Kalb - Kafr-Kalbayn - Kafr-Kalbin - Kafr-Kamrah - Kafr-Kan - Kafr-Kares - Kafr-Karmin - Kafr-Khashir - Kafr-Laha - Kafr-Lahah - Kafr-Lata - Kafr-Latah - Kafr-Maris - Kafr-Mid - Kafr-Mous - Kafr-Mu - Kafr-Mus - Kafr-Nabl - Kafr-Nabudah - Kafr-Nabw - Kafr-Naffakh - Kafr-Najed - Kafr-Nan - Kafr-Nane - Kafr-Nasih - Kafr-Nasij - Kafr-Nasseh - Kafr-Naya - Kafr-Nboude - Kafr-Nial - Kafr-Nubl - Kafr-Nubul - Kafr-Nuran - Kafr-Qadah - Kafr-Qaris - Kafr-Qattar - Kafr-Qouq - Kafr-Quq - Kafr-Ra - Kafr-Raa - Kafr-Ruma - Kafr-Rumah - Kafr-Sabhah - Kafr-Safra - Kafr-Sajnah - Kafr-Sajnih - Kafr-Salqin - Kafr-Sandal - Kafr-Shaghir - Kafr-Shalaya - Kafr-Shams - Kafr-Shil - Kafr-Shush - Kafr-Sijnah - Kafr-Sousse - Kafr-Susah - Kafr-Taale - Kafr-Taharim - Kafr-Takharim - Kafr-Tallash - Kafr-Tamir - Kafr-Tunah - Kafr-Uruq - Kafr-Uwayd - Kafr-Witar - Kafr-Yabous - Kafr-Yabus - Kafr-Yahmul - Kafr-Yahud - Kafr-Zayta - Kafr-Zaytah - Kafr-Ziba - Kafr-Zita - Kafserja - Kaftane - Kaftayn - Kafteine - Kaf-Al-Hamam - Kaf-Al-Ja - Kaf-Ej-Jaa - Kaf-El-Habach - Kaf-El-Hamam - Kah - Kahfat-Saghir - Kahf-Al-Habash - Kahiba-Nadi - Kahil - Kaibah - Kaibe - Kaime - Kair-El-Breidj - Kajal-Arab - Kajal-Ubayd - Kakah - Kaklijah - Kaklije - Kaklik-Al-Fawqani - Kaklik-At-Tahtani - Kakrine - Kakurah - Kalaat-Abu-Kebeis - Kalaat-El-Aleika - Kalaat-El-Nedjim - Kalaat-Hosson-El-Akrad - Kalaat-Jendal - Kalaat-Moudik - Kaladuran - Kalamom - Kalat-Al-Madik - Kalat-El-Mudik - Kalbloze - Kalb-Arat - Kalb-At-Tash - Kaldun - Kalid-At-Tahtani - Kalkoum - Kalkum - Kallaouiye - Kallat-Al-Kabir - Kallat-Kabir - Kallat-Saghir - Kallawiyah - Kallet-Kebir - Kallet-Serhir - Kallouf - Kallourhie - Kalmad - Kalta - Kaltah - Kalt-El-Kebir - Kamaaya - Kamaya - Kamba - Kamechlie - Kamfouz - Kamichlieh - Kamiliyah - Kaminas - Kamishli - Kamkhanah - Kamliye - Kammari - Kammoune - Kammouniye - Kammunah - Kammuniyah - Kamsiyu - Kanais - Kanakir - Kanaouat - Kanawat - Kanaye - Kanayess - Kandarliyah - Kandel-Jouk - Kanfu - Kanfushah - Kanik-Fawqani - Kanisat-Nakhlah - Kani-Kerk - Kani-Mutrub - Kani-Nabi - Kani-Qirq - Kanjarah - Kanjra - Kanli-Kouyou - Kanndarliye - Kannfo - Kannli-Kouyou - Kannsafra - Kansafrah - Kaoukab - Kaoukaba - Kaoukab-Es-Soueid - Kaoukai - Kaoukli - Kaour-Elli - Kara - Karabache - Karafish - Karafs - Karahta - Karaja - Karajali - Karak - Karak-Mawla - Karamdelek - Karamdilik - Karatshan - Karawidani - Kara-Baba - Kara-Dourane - Kara-Duran - Kara-Hassane - Kara-Keupru - Kara-Kouyou - Kara-Mezraa - Kara-Tachli - Kara-Yaqoub - Karbajak - Karbalak - Karenngo - Kares - Karfa - Karhuk - Kariatein - Kariateine - Karibah - Karid - Kariha - Karihah - Karik - Karim - Karimah - Karis - Kariyya - Kari-Barri - Kari-Markah - Kari-Sud - Karkit - Karkite - Karkiz - Karmail - Karmanluk - Karmaya - Karmil - Karm-Al-Fawzi - Karm-Al-Halwani - Karm-At-Tin - Karm-Az-Ziyadiyah - Karm-Bairam - Karm-Bayram - Karm-El-Helouani - Karm-Ett-Tine - Karm-Et-Tine - Karm-Faouzi - Karm-Mrhaizel - Karm-Mughayzil - Karm-Ziadiye - Karous - Karra - Karratine - Karratine-El-Kebire - Karratine-Es-Serhire - Karratin-Al-Kabirah - Karratin-As-Saghirah - Karraya - Karri - Karsan - Kartak-Shaykhan - Karto - Kartu - Karus - Karyatein - Karzuri - Kasan - Kashal-Ubayd - Kashfah - Kashif - Kashish - Kashkashuk - Kashkhar - Kashma - Kashmah - Kashtiar - Kaslajuk - Kaslajuq - Kaslajuq-Fallah - Kaslajuq-Turkuman - Kasmin - Kasra - Kasrah - Kasrah-Muraybah - Kasrat-Affan - Kasrat-Al-Faraj - Kasrat-Ash-Shaykh-Jumah - Kasrat-Faraj - Kasrat-Muhammad-Agha - Kasrat-Muraybit - Kasret-Ahmed-Arha - Kasret-Cheikh-Joumaa - Kasret-Mouraibet - Kasr-Aada - Kasr-Ada - Kassab - Kassane - Kassar - Kassoun-Ej-Jebel - Kastak - Kastanah-Fawqani - Kastanah-Tahtani - Kastane-Faouqani - Kastane-Tahtani - Kasun-Al-Jabal - Kas-Tabane - Kata - Katana - Katchal-Aabeid - Katma - Katniyah - Katra - Katranli - Kattar - Kattine - Kaukab - Kavoukli - Kawas - Kawbar-Kaffar - Kawbris-Ash-Sharqi - Kawdah - Kawi - Kawjak - Kawkab - Kawkabah - Kawkab-Al-Hawa - Kawkab-As-Suwayd - Kawkai - Kawkajat-Lin - Kawkaran - Kawlah - Kawm-Ayn-Al-Basha - Kawm-Marj-Burghuth - Kawn-Attar - Kawrak - Kawran - Kawsak - Kawukli - Kawurayli - Kawur-Illi - Kawur-Kuy - Kawur-Qiran - Kawzak-Habib - Kayariyah - Kayariye - Kayfun - Kayir-Ish - Kaykan - Kaysum - Kazek - Kazik - Kazikli - Kazo - Kazou - Kazu - Kbachine - Kbanah - Kbane - Kbanih - Kbarsie - Kbashin - Kbeibat - Kdin - Kdine - Kdouma - Kdoura - Kebane - Kebered - Kebichine - Kebta - Kechich - Kechma - Kechme - Kefaldine - Kefer-Batna - Kefraiya - Kefranti - Kefretun - Kefrlehe - Kefr-El-Aouamid - Kefr-El-Ma - Kefr-Ez-Zeit - Kefr-Gani - Kefr-Harib - Kefr-Hawar - Kefr-Nasij - Kefr-Suse - Kefr-Yabous - Kefseria - Kefteine - Kefv-Yabus - Kehil - Keichke - Keifoun - Keikane - Keklik - Keklik-Faouqani - Keklik-Tahtani - Kelid-Tahtani - Kelli - Kelmakho - Kemam - Kenaker - Kendelie - Kensiya - Kepir - Kerad-Dasnie - Kerdaha - Kerdiye - Keri - Kerid - Kerjalia - Kermel - Kerpitchelli - Kerpitchli - Kerpitchlli - Kerri - Kers - Kersane - Kersannli - Kersenti - Kert-Fawqani - Kert-Tahtani - Kesab - Keseb - Keskadjouq-Tourkmane - Kesladjouq - Kesladjouq-Fellah - Kesmine - Kesra - Kessab - Kessariye - Kestak - Ketchel-Aarab - Ketrine - Keukeb - Keur-Biehk - Keur-Daouchane - Keur-Heuyuk - Keur-Huyuk - Keur-Oudanni - Keur-Peunar - Kezel-Khass - Kfair - Kfair-Ez-Zaite - Kfair-Yabous - Kfair-Yabouss - Kfarie - Kfarram - Kfarrich - Kfarrikha - Kfarrikhah - Kfarrish - Kfartah - Kfarte - Kfarz - Kfar-Zeit - Kfeir - Kfeldine - Kfeloun - Kfour-Ett-Taibe - Khabab - Khabouriye - Khaburiyah - Khab-Al-Jawz - Khacham - Khachkhache - Khachkhach-Kebir - Khachkhach-Serhir - Khadjoka - Khadlu - Khafar-Yanli - Khafar-Yannli - Khafiya - Khafiyah - Khafiyat-Abu-Qalqal - Khafiyat-Al-Humr - Khafiye - Khafiyet-Abou-Qalqal - Khafiyet-El-Homr - Khaflyet-El-Homr - Khafre-Kebire - Khafsah - Khafsah-As-Saghirah - Khafsah-Kabir - Khafsah-Saghir - Khafse - Khafse-El-Kebire - Khafse-Serhire - Khaiba - Khaibe - Khaibek - Khaidiye - Khairiye - Khairiye-Sehire - Khairiye-Serhire - Khaissa - Khajawkah - Khajukah - Khalaf-Al-Kubayt - Khalaf-El-Hassane - Khalaj-El-Hassane - Khaldiye - Khaldye - Khaled - Khaled-El-Hidjane - Khaled-El-Hijane - Khalepion - Khalfah - Khalfatli - Khalhale - Khaliah - Khalid - Khalidiyah - Khalidjiq - Khalid-Al-Hayjan - Khalid-Al-Hijan - Khalid-Al-Hijanah - Khaliliyah - Khaliliye - Khalil-Orhlou - Khalil-Sulayman - Khalisah - Khalissa - Khalisse - Khalisse-Serhire - Khalkhalah - Khallalah - Khallat-Al-Ghazalah - Khallawmar - Khallet-El-Rhazale - Khalwat-Ubayd - Khal-Orhlou - Khamassir - Khan - Khanabcha-Sghir - Khanafis - Khanah-Sarri - Khanasir - Khanasser - Khanazir - Khandaq - Khandaq-Al-Gharbi - Khandaq-Ash-Sharqi - Khane-Aatallah - Khane-Attala - Khane-Chaikhoun - Khane-Cheikhoun - Khane-Denoun - Khane-Dnoun - Khane-Ech-Chaar - Khane-Ech-Chair - Khane-Ech-Chih - Khane-Ej-Jaouz - Khane-El-Aassal - Khane-El-Assal - Khane-El-Halaoui - Khane-El-Homr - Khane-El-Jabsine - Khane-Erennbe - Khane-Es-Soubbol - Khane-Es-Soubl - Khane-Es-Soubol - Khane-Habirat - Khane-Hafire - Khane-Halaoui - Khane-Maissaloun - Khane-Mamid - Khane-Mamite - Khane-Meissaloun - Khane-Neissaloun - Khane-Serri - Khane-Toumane - Khanik - Khanik-Al-Fawqani - Khanik-At-Tahtani - Khanik-Faoqani - Khanik-Faouqani - Khanik-Fawqani - Khanik-Tahtani - Khanndeq-Ech-Charqi - Khanndeq-Ech-Charqiye - Khanndeq-El-Rhabiye - Khanndeq-El-Rharbi - Khanndeq-Er-Rharbi - Khanndeq-Ferme - Khanuniyah - Khan-Abou-Chamate - Khan-Abou-Ech-Cham - Khan-Abu-Esh-Shame - Khan-Abu-Shamat - Khan-Al-Ahmar - Khan-Al-Arus - Khan-Al-Asafir - Khan-Al-Asal - Khan-Al-Halawi - Khan-Al-Hayr - Khan-Al-Hir - Khan-Al-Humr - Khan-Al-Jabal - Khan-Al-Jabsin - Khan-Al-Jawz - Khan-Al-Masar - Khan-Arnabah - Khan-Ar-Raubah - Khan-Ar-Rinbah - Khan-Ash-Shar - Khan-Ash-Shaykh - Khan-As-Sabil - Khan-As-Subul - Khan-Ata-Allah - Khan-Cheykoun - Khan-Dal - Khan-Dannun - Khan-Daynun - Khan-Deinun - Khan-Denun - Khan-Dimez - Khan-Dunun - Khan-Ej-Jabsine - Khan-El-Abrache - Khan-Esh-Shamat - Khan-Esh-Sheikh - Khan-Esh-Shiha - Khan-Es-Sebil - Khan-Hfirah - Khan-Kafr-Jali - Khan-Kayar - Khan-Khiyam-Al-Walid - Khan-Maddan - Khan-Mamit - Khan-Maysalun - Khan-Meiloun - Khan-Meisalun - Khan-Sarri - Khan-Shaykhun - Khan-Sheikhun - Khan-Shih-Camp - Khan-Sutam - Khan-Tuman - Khan-Uwad - Khan-Yunis - Kharaba - Kharabah - Kharabat-Et-Tin - Kharabcha - Kharabchet - Kharabe - Kharabeh - Kharabesq - Kharabih - Kharabishah - Kharabisq - Kharabrach - Kharabrash - Kharab-Aabd - Kharab-Aachek - Kharab-Abd - Kharab-Abu-Ghalib-As-Subhiyah - Kharab-Al-Khaznah - Kharab-Al-Khitazu - Kharab-Ashak - Kharab-Ashiq - Kharab-Ash-Shaykh - Kharab-Bajar - Kharab-Bal - Kharab-Bunyan - Kharab-Burghul - Kharab-Chraiqi - Kharab-Ech-Cheikh - Kharab-El-Khazne - Kharab-El-Khitazo - Kharab-Hachek - Kharab-Harunj - Kharab-Khalil - Kharab-Kourd - Kharab-Kurd - Kharab-Mamal - Kharab-Marqiyah - Kharab-Marqiye - Kharab-Mous - Kharab-Mouss - Kharab-Mus - Kharab-Musa - Kharab-Nas - Kharab-Nias - Kharab-Perguel - Kharab-Qouyoundji - Kharab-Quyunji - Kharab-Rach - Kharab-Rachek - Kharab-Rakkabah - Kharab-Rashak - Kharab-Rassett - Kharab-Rekkaba - Kharab-Roun - Kharab-Run - Kharab-Sakk - Kharab-Sarounj - Kharab-Sarunj - Kharab-Shurayqi - Kharab-Soueifate - Kharab-Suwayfat - Kharab-Zari - Kharaib-Salim - Kharaib-Tadmur - Kharaij - Kharayeb-Salem - Kharayetch-Ash-Chaham - Kharayetch-Ech-Chaham - Kharayih-Diham - Kharayij - Kharazah - Kharaze - Kharbaqa - Kharbaqah - Kharbnefih - Kharfan - Kharfane - Kharibnafih - Kharijah - Kharijat-Salibah - Kharijat-Trudin - Kharije - Kharijet-Salibe - Kharijet-Troudine - Kharijiyah - Kharijiye - Kharitah - Khariye - Kharjis - Kharkhar - Kharkhuri - Kharnoubiye - Kharoufiye-Kebire - Kharoufiye-Serhire - Kharrara - Kharrarah - Kharrata - Kharsa - Kharsan - Kharsane - Kharufiyah-Al-Kabirah - Kharufiyah-As-Saghirah - Kharufiyah-Kabir - Kharus - Khashkhashah - Khashkhash-Al-Kabir - Khashkhash-As-Saghir - Khashma - Khashmaniyah - Khass - Khassaf - Khassak - Khassaki - Khassat - Khassik - Khassiki - Khass-Dakur - Khass-Hibal - Khass-Ujayl - Khatamlu - Khatemlo - Khatoune - Khatounie - Khatouniye - Khattab - Khatunah - Khatunia - Khatunie - Khatuniyah - Khaturiyah - Khawari - Khawr - Khaybah - Khaybak - Khayriyah - Khayriyah-As-Saghirah - Khazinah - Khazine - Khazini - Khazmah - Khazme - Khaznah - Khaznah-Al-Jadidah - Khaznah-Jadidah - Khazne - Khazne-Jdide - Khazouq - Khazrajiye - Khazum - Khazuq - Khbab - Khbatless - Khbatlis - Khdallu - Khdello - Khellale - Khellomar - Kheraibi - Kherkher - Kheurbe - Kheurbet-Aabbas - Kheurbet-Aachari - Kheurbet-Aachour - Kheurbet-Aajil - Kheurbet-Aallo - Kheurbet-Aammar - Kheurbet-Aamoudi - Kheurbet-Aannz - Kheurbet-Aaqla - Kheurbet-Aaref - Kheurbet-Aarida - Kheurbet-Aaskar - Kheurbet-Aatchane - Kheurbet-Aayoun - Kheurbet-Aazim - Kheurbet-Aazzi - Kheurbet-Abakie - Kheurbet-Abou-Aiyach - Kheurbet-Abou-Khabbi - Kheurbet-Aiyach - Kheurbet-Ajil - Kheurbet-Aoqla - Kheurbet-Aouad - Kheurbet-Assaad - Kheurbet-Auuad - Kheurbet-Auwad - Kheurbet-Badjariye - Kheurbet-Bajje - Kheurbet-Balle - Kheurbet-Bechar - Kheurbet-Boustane - Kheurbet-Chaib - Kheurbet-Charqiye - Kheurbet-Chati - Kheurbet-Chehab - Kheurbet-Cheikh-Ahmed - Kheurbet-Chekhab - Kheurbet-Chiha - Kheurbet-Dalaliye - Kheurbet-Darhach - Kheurbet-Dejajine - Kheurbet-Djouame - Kheurbet-Ech-Chaouich - Kheurbet-Ech-Cheikh - Kheurbet-Ech-Cheikh-Houssaine - Kheurbet-Ech-Chiab - Kheurbet-Ed-Dib - Kheurbet-Ed-Donnia - Kheurbet-Ed-Donta - Kheurbet-Ed-Dounia - Kheurbet-Ej-Jaouz - Kheurbet-Ej-Jaouziya - Kheurbet-Ej-Jbab - Kheurbet-Ej-Jhach - Kheurbet-Ej-Joubb - Kheurbet-El-Aadass - Kheurbet-El-Aamoud - Kheurbet-El-Aarous - Kheurbet-El-Akrad - Kheurbet-El-Arha - Kheurbet-El-Atra - Kheurbet-El-Baqar - Kheurbet-El-Barh - Kheurbet-El-Barhl - Kheurbet-El-Bayader - Kheurbet-El-Bchar - Kheurbet-El-Bechar - Kheurbet-El-Bir - Kheurbet-El-Borj - Kheurbet-El-Bouair - Kheurbet-El-Brhal - Kheurbet-El-Farass - Kheurbet-El-Ghazi - Kheurbet-El-Haba - Kheurbet-El-Hadiled - Kheurbet-El-Hadjiche - Kheurbet-El-Hamam - Kheurbet-El-Hayeck - Kheurbet-El-Hayek - Kheurbet-El-Hissane - Kheurbet-El-Kharouf - Kheurbet-El-Khous - Kheurbet-El-Maaze - Kheurbet-El-Mechraqa - Kheurbet-El-Merdassiye - Kheurbet-El-Qabou - Kheurbet-El-Qasr - Kheurbet-El-Qatriye - Kheurbet-El-Rhazal - Kheurbet-El-Sindiyana - Kheurbet-El-Ussane - Kheurbet-Enn-Naaj - Kheurbet-Enn-Nazra - Kheurbet-En-Nafak - Kheurbet-Er-Reuz - Kheurbet-Er-Rih - Kheurbet-Er-Rous - Kheurbet-Es-Saene - Kheurbet-Es-Samra - Kheurbet-Es-Saouda - Kheurbet-Es-Saoude - Kheurbet-Es-Sinndiane - Kheurbet-Ett-Taibe - Kheurbet-Ett-Talayeaa - Kheurbet-Ett-Tine - Kheurbet-Ett-Toueini - Kheurbet-Et-Tine - Kheurbet-Et-Tin-Mahmoud - Kheurbet-Ez-Zammale - Kheurbet-Faraj - Kheurbet-Fares - Kheurbet-Flaifel - Kheurbet-Fleifel - Kheurbet-Haichoun - Kheurbet-Hamma - Kheurbet-Hammoud - Kheurbet-Hamo - Kheurbet-Haouas - Kheurbet-Hassane - Kheurbet-Hatim - Kheurbet-Hazzour - Kheurbet-Heichi - Kheurbet-Homo - Kheurbet-Jamal - Kheurbet-Jaouziye - Kheurbet-Jassem - Kheurbet-Jdaide - Kheurbet-Jemmo - Kheurbet-Jerm - Kheurbet-Jessi - Kheurbet-Jessi-Serhir - Kheurbet-Jhach - Kheurbet-Journe - Kheurbet-Karam - Kheurbet-Kassih - Kheurbet-Kayar - Kheurbet-Keuy - Kheurbet-Khaied - Kheurbet-Khaled - Kheurbet-Khalil - Kheurbet-Khaoukha - Kheurbet-Khareijate - Kheurbet-Khazne - Kheurbet-Khedje - Kheurbet-Makkar - Kheurbet-Merdassiye - Kheurbet-Merijane - Kheurbet-Merjane - Kheurbet-Nafakh - Kheurbet-Nahite - Kheurbet-Nasriye - Kheurbet-Nazo - Kheurbet-Noura - Kheurbet-Qadi - Kheurbet-Qalayeaa - Kheurbet-Qara-Tepe - Kheurbet-Qarmite - Kheurbet-Qele - Kheurbet-Qrine - Kheurbet-Rhadir - Kheurbet-Rharbi - Kheurbet-Rhazal - Kheurbet-Rhazale - Kheurbet-Rhazi - Kheurbet-Saada - Kheurbet-Saadi - Kheurbet-Sahou - Kheurbet-Saouda - Kheurbet-Sarannade - Kheurbet-Sarramde - Kheurbet-Sedjar - Kheurbet-Sejar - Kheurbet-Soufiye - Kheurbet-Soulas - Kheurbet-Tafett - Kheurbet-Taibe - Kheurbet-Tammo - Kheurbet-Taqite - Kheurbet-Taqla - Kheurbet-Tine-Mahmoud - Kheurbet-Tine-Naduar - Kheurbet-Tine-Naour - Kheurbet-Tofle - Kheurbet-Touaini - Kheurbet-Yabno - Kheurbet-Youssef-Dib - Kheurbet-Zainab - Kheurbet-Zeid - Kheurbet-Zerbe - Kheurbe-Ed-Donia - Kheurbe-El-Adass - Kheurbe-El-Jozie - Kheurbe-El-Qatrie - Kheurbe-Merjane - Khiarat-Dnoun - Khiara-Dnoun - Khiaret-Denoun - Khiaret-Dnoun - Khibat-Ulliyah - Khibi - Khilfah - Khilfe - Khillah-Saghirah - Khillawmar - Khirab-Suwayfat - Khirbah - Khirbat-Aayoun - Khirbat-Abakie - Khirbat-Abakiyah - Khirbat-Abbas - Khirbat-Abu-Iyash - Khirbat-Adhban - Khirbat-Adh-Dhababir - Khirbat-Adh-Dhib - Khirbat-Adnan - Khirbat-Ad-Dablat - Khirbat-Ad-Dajajinah - Khirbat-Ad-Dayr - Khirbat-Ad-Dib - Khirbat-Ad-Dunya - Khirbat-Ahmad-Al-Habib - Khirbat-Ahmad-Al-Hajji - Khirbat-Allu - Khirbat-Al-Abb - Khirbat-Al-Adas - Khirbat-Al-Agha - Khirbat-Al-Akkariyah - Khirbat-Al-Akrad - Khirbat-Al-Amud - Khirbat-Al-Araminah - Khirbat-Al-Arus - Khirbat-Al-Atrah - Khirbat-Al-Bagh - Khirbat-Al-Baghl - Khirbat-Al-Baqar - Khirbat-Al-Bayadir - Khirbat-Al-Bayda - Khirbat-Al-Bighal - Khirbat-Al-Bir - Khirbat-Al-Buayr - Khirbat-Al-Burj - Khirbat-Al-Faras - Khirbat-Al-Ghadir - Khirbat-Al-Ghazal - Khirbat-Al-Ghazalah - Khirbat-Al-Haba - Khirbat-Al-Haik - Khirbat-Al-Hajar - Khirbat-Al-Halul - Khirbat-Al-Hamam - Khirbat-Al-Hamra - Khirbat-Al-Hassan - Khirbat-Al-Hayajanah - Khirbat-Al-Hisan - Khirbat-Al-Jawz - Khirbat-Al-Jawziyah - Khirbat-Al-Jibab - Khirbat-Al-Jihash - Khirbat-Al-Jubb - Khirbat-Al-Kawm - Khirbat-Al-Khus - Khirbat-Al-Kukiyuh - Khirbat-Al-Kurdi - Khirbat-Al-Mahara - Khirbat-Al-Malikiyah - Khirbat-Al-Manarah - Khirbat-Al-Masna - Khirbat-Al-Mazah - Khirbat-Al-Mirdasiyah - Khirbat-Al-Mishraqah - Khirbat-Al-Muftahiyah - Khirbat-Al-Musab - Khirbat-Al-Mushrif - Khirbat-Al-Qabw - Khirbat-Al-Qadi - Khirbat-Al-Qasr - Khirbat-Al-Qatriyah - Khirbat-Al-Qawafi - Khirbat-Al-Walid - Khirbat-Ammar - Khirbat-Amudi - Khirbat-Anz - Khirbat-An-Naj - Khirbat-An-Nasiriyah - Khirbat-An-Natam - Khirbat-An-Nazra - Khirbat-Aqlah - Khirbat-Aridah - Khirbat-Arif - Khirbat-Arra - Khirbat-Ar-Radifat - Khirbat-Ar-Rih - Khirbat-Ar-Rus - Khirbat-Ar-Ruzz - Khirbat-Asad - Khirbat-Ashari - Khirbat-Ashur - Khirbat-Ash-Sharqiyah - Khirbat-Ash-Shawish - Khirbat-Ash-Shawk - Khirbat-Ash-Shaykh - Khirbat-Ash-Shaykh-Ahmad - Khirbat-Ash-Shaykh-Husayn - Khirbat-Ash-Shiyab - Khirbat-Askar - Khirbat-As-Sab - Khirbat-As-Saene - Khirbat-As-Samra - Khirbat-As-Sarayij - Khirbat-As-Sawda - Khirbat-As-Sindiyanah - Khirbat-As-Suwaydiyah - Khirbat-Atshan - Khirbat-At-Talai - Khirbat-At-Tamr - Khirbat-At-Tayr - Khirbat-At-Tayyibah - Khirbat-At-Tin - Khirbat-Awad - Khirbat-Awwad - Khirbat-Ayyash - Khirbat-Azim - Khirbat-Azzi - Khirbat-Az-Zammalah - Khirbat-Badjariye - Khirbat-Bajariyah - Khirbat-Bajjah - Khirbat-Ballah - Khirbat-Bighal - Khirbat-Bishar - Khirbat-Bushar - Khirbat-Bustan - Khirbat-Buzliya - Khirbat-Daghash - Khirbat-Dalaliyah - Khirbat-Dejajine - Khirbat-Dib - Khirbat-Dubaybinah - Khirbat-Duwayzin - Khirbat-Ech-Cheikh-Houssaine - Khirbat-Faraj - Khirbat-Faris - Khirbat-Fulayfil - Khirbat-Ghadir - Khirbat-Ghazal - Khirbat-Ghazalah - Khirbat-Ghazi - Khirbat-Hammah - Khirbat-Hammud - Khirbat-Hamrah - Khirbat-Hamu - Khirbat-Hasan-Bakri - Khirbat-Hassan - Khirbat-Hatim - Khirbat-Hawas - Khirbat-Hayshi - Khirbat-Hayshun - Khirbat-Hazzur - Khirbat-Huwaydat-Umm-Hijarah - Khirbat-Ibrahim-Al-Muril - Khirbat-Ilalu - Khirbat-Iyash - Khirbat-Izz-Ad-Din - Khirbat-Jamal - Khirbat-Jammu - Khirbat-Jamus - Khirbat-Jassah - Khirbat-Jassah-Saghir - Khirbat-Jawziyah - Khirbat-Jihash - Khirbat-Jillah - Khirbat-Jirm - Khirbat-Jissi - Khirbat-Jissi-As-Saghir - Khirbat-Jourbane - Khirbat-Judaydah - Khirbat-Junf - Khirbat-Jurnah - Khirbat-Karam - Khirbat-Kasih - Khirbat-Khalfah - Khirbat-Khalid - Khirbat-Khalil - Khirbat-Khawkhah - Khirbat-Khaznah - Khirbat-Khedje - Khirbat-Khidr - Khirbat-Khisfin - Khirbat-Khurayjat - Khirbat-Kuy - Khirbat-Madinat-Al-Far - Khirbat-Makkar - Khirbat-Marjan - Khirbat-Marjanah - Khirbat-Muhsin - Khirbat-Musaylah - Khirbat-Nafakh - Khirbat-Nahit - Khirbat-Najjariyah - Khirbat-Nasiriyah - Khirbat-Nazu - Khirbat-Nura - Khirbat-Nurah - Khirbat-Qadi - Khirbat-Qamza - Khirbat-Qarah-Tibbah - Khirbat-Qarin - Khirbat-Qarmit - Khirbat-Qasim - Khirbat-Qawlah - Khirbat-Qawli - Khirbat-Rafa - Khirbat-Ras-Al-War - Khirbat-Ruhayyah - Khirbat-Rus - Khirbat-Sadi - Khirbat-Sahw - Khirbat-Salam - Khirbat-Salih-Hamid - Khirbat-Sarandah - Khirbat-Sawda - Khirbat-Shaib - Khirbat-Shaqhab - Khirbat-Shati - Khirbat-Shiha - Khirbat-Shihab - Khirbat-Shihah - Khirbat-Shuwaym - Khirbat-Sinnu-Al-Fadil - Khirbat-Sufiyah - Khirbat-Sulas - Khirbat-Tafit - Khirbat-Tammu - Khirbat-Tannuz - Khirbat-Taqit - Khirbat-Taqla - Khirbat-Tawi - Khirbat-Tiflah - Khirbat-Tin-Mahmud - Khirbat-Tofle - Khirbat-Turayfah - Khirbat-Tuwayni - Khirbat-Ubayd - Khirbat-Umm-Atayiq - Khirbat-Uqlah - Khirbat-Uyun - Khirbat-Wadud - Khirbat-Wanikah - Khirbat-Yabnu - Khirbat-Yusuf-Dib - Khirbat-Zammalah - Khirbat-Zarbah - Khirbat-Zayd - Khirbat-Zaynab - Khirbet-El-Ghazale - Khirbet-Et-Tin - Khirbet-Qala - Khirbi - Khirt-Khar - Khisfin - Khisfine - Khisfin-El-Kula - Khiyarat-Dannun - Khnaifess - Khnaifess-Ed-Dousse - Khneizir - Khneiz-Moujadame - Khochniye - Khoder-Yanli - Khokhu - Kholkhole - Khor - Khorkhori - Khouaikha - Khouaine-Ech-Chaar - Khouaine-El-Kebir - Khouarate - Khouari - Khoubeirate - Khoueitla - Khoueitla-Djaouala - Khoueitla-Faouqani - Khoueitla-Tahtani - Khoulla - Khounefiss - Khoureibe - Khourous - Khourouss - Khrabe - Khraibate - Khraibate-Kachkhache - Khraibate-Khachkhache - Khraibate-Qalaa - Khraibe - Khraibiye - Khraita - Khrasbo - Khrasbu - Khreibate - Khubayrat - Khubbah - Khullah - Khumayshiyah - Khunayfis - Khunayfis-Ad-Dusah - Khunayz - Khunayzir - Khunayz-Mujadamah - Khunefis - Khuneifis - Khuraybah - Khuraybat - Khuraybat-Al-Khashkhashah - Khuraybat-Qalah - Khuraytah - Khurkhuri - Khurnubiyah - Khurus - Khusham - Khushkar - Khushniyah - Khuwarat - Khuwaybira - Khuwaybira-Fawqani - Khuwaykhah - Khuwaym-Ad-Daym - Khuwayn-Al-Kabir - Khuwayn-Ash-Shar - Khuwayrat-Ash-Sharqi - Khuwaytilah - Khuwaytilah-Fawqani - Khuwaytilah-Jiwala - Khuwaytilah-Jiwalah - Khuwaytilah-Tahtani - Khuzaymuk - Khzeimok - Kibah-Rib - Kibarab - Kibareb - Kibareh - Kibarib - Kibilli - Kichla - Kichtaar - Kichtear - Kiffin - Kiffine - Kifrabhum - Kifteine - Kikan - Kikani - Kikaniye - Kikin - Kikr-Jouob-El-Amlass - Kila - Kildanin - Kili-Hadid - Kilkah - Killi - Kilmakho - Kilmakhu - Kilshi-Kiran-At-Tahtani - Kil-Kilindijah - Kil-Kilinjah - Kil-Tibbi - Kimam - Kimar - Kimin - Kimine - Kindah - Kindisiyah - Kinkaru - Kinndissiye - Kinnsibba - Kinnsibbah - Kinsiba - Kinsibba - Kirad-El-Baqqara - Kirak - Kirak-Mula - Kirane - Kirbatli - Kirbishalli - Kirdaha - Kirdatcha - Kirdiwan - Kirdum - Kiridje - Kirigera - Kirijah - Kirik-Aghil - Kiri-Kharan - Kiri-Markah - Kiri-Naf - Kiri-Qaran - Kiri-Suwar - Kiri-Zawr-Al-Fawqani - Kiri-Zilarah - Kiri-Ziyarah - Kiri-Zuri - Kirkat-Daquriyah - Kirkut - Kirk-Arhil - Kirk-Mula - Kirmissin - Kirmitlik - Kirsana - Kirsanalli - Kirsanli - Kirtik - Kir-Balat - Kir-Ballak - Kir-Bejnik - Kir-Bejnik-Jawwani - Kir-Bishik - Kir-Damik - Kir-Dawud - Kir-Domiyah - Kir-Faris - Kir-Hisar - Kir-Khalid - Kir-Kut - Kir-Mahir - Kir-Marar - Kir-Matlu - Kir-Messine - Kir-Muman - Kir-Sharan - Kir-Suwar - Kir-Zarin - Kir-Zerik - Kir-Ziyara - Kislajuk-Turkuman - Kisoue - Kisrine - Kissadjik - Kissibiye - Kissine - Kissoue - Kisswa - Kiswah - Kiswe - Kisweh - Kita - Kitiane - Kitrin - Kityan - Kiyir-Ballak - Kiyir-Bashik - Kizel-Jouret-Aboud - Kizel-Jouret-El-Azhari - Kizhel - Kizil-Bach - Kizlakher - Kleidin - Kmam - Knaddah - Knaissate - Knaisse - Knaiye - Knedde - Kneines - Kneissat - Knisse - Knisset-Nakhle - Koda-Keuy - Kodna - Kokarane - Kolbucket - Kolmer - Koloung - Kol-Sroudj - Koma-Danaba - Koramaza - Korane - Korkahia - Korkaiya - Korkannd - Kornaz - Kossik - Kotchek - Kouaires-Braij-Rharbi - Kouaires-Ech-Chargi - Kouaires-Ech-Charqui - Kouaires-El-Rharbi - Kouaires-Gharbi - Kouaiz - Kouaro - Koubar - Koubeibate - Koubour-El-Bid - Kouchkar - Kouchkhar - Koudsaya - Koueir-Es-Charqiye - Koueita - Koufi - Koufrein - Koufreine - Koujiye - Koukh - Koukou - Koule - Koulessine - Koulissine - Koum-Ain-El-Pacha - Koum-Marj-Barrhoute - Koum-Queissi - Koundoura - Koundouriye - Kourane - Kourbe - Kourdane - Kourdiss - Kourdo - Kourifate - Kourine - Kourkania - Kourou-Dere-Tahtani - Koursaa - Koursi - Koursiane - Kourt-Koulak - Kour-Ej-Jaklane - Kour-El-Jaklane - Kour-Hassane - Kouseir - Koussaie - Kousseiniye - Kousseir - Kousseniye - Kouteife - Koutia - Koutiane - Kouzlakhir - Kovar - Kraba-Mamal - Krafich - Krafs - Kraiha - Kraim - Krak-Des-Chevaliers - Kraysantah - Kreiaa-El-Rhazal - Kreima - Kreine - Kreissennta - Kreizo - Krouja - Kroum-Aarame - Kroum-Arame - Krousse - Krousso - Kseibe - Kseibie - Kseibiye - Kseir-El-Ouard - Kteibe - Kteliye - Ktiane - Kubar - Kubar-Mutayyaf - Kubaybat - Kubayshah - Kubri - Kuchuk-Kuy - Kudayran - Kudnaa - Kudu - Kufariyah - Kufayr - Kufayrah - Kufayr-Yabus - Kufeiribus - Kufer-Laha - Kufer-Nabel - Kufi - Kufrayn - Kufrein - Kufur-At-Tayyibah - Kuim-Afther - Kukeb - Kukh - Kuku - Kuk-Dagh - Kuk-Tappah-Kubra - Kuk-Tappah-Sughra - Kula - Kulayb-Al-Kabirah - Kulaykhan - Kulaywah - Kulijan - Kull-Abar - Kulmit - Kuluk - Kulun - Kul-As-Suruj - Kul-Jibrin - Kul-Tabah - Kul-Tibbah - Kunayyisah - Kundak - Kundak-Said - Kundak-Shaykh - Kundak-Tayyib - Kundi-Sus - Kundurah - Kuneitra - Kunkurin - Kurah-Sibi - Kuramazah - Kuran - Kurayfat - Kurayhah - Kuraymah - Kurayzu - Kurayz-Al-Wawi - Kuray-Al-Ghazal - Kura-Hasawik - Kurdaha - Kurdan - Kurdini - Kurdis - Kurdiyah - Kurdu - Kurd-Ahwal - Kuriatein - Kurin - Kurjali-Tahtani - Kurkahiyah - Kurkand - Kurnaz - Kurruf - Kursi - Kursiyan - Kurtak - Kurt-Fawqani - Kurt-Kulak - Kurt-Qulaq - Kurt-Tahtani - Kurum-Aramu - Kuryatein - Kur-Ali - Kur-Al-Jaklan - Kur-As-Sufr - Kur-Binar - Kur-Dawshan - Kur-Hasan - Kur-Huyuk - Kur-Muman - Kur-Shannah - Kur-Suwar - Kur-Udani - Kuseir - Kushik - Kushkhar - Kush-Kar - Kush-Kara - Kusiniya - Kusubi - Kutayfa - Kutchuk-Debisse - Kutchuk-Keuy - Kutchuk-Virane - Kuteife - Kutiya - Kutiyan - Kutshik-Dabisah - Kutshuk-Dabisah - Kutshuk-Kuy - Kutshuk-Wiran - Kuwayris-Ash-Sharqi - Kuwayris-Burayj-Al-Gharbi - Kuwayri-Kutshiyan - Kuwayr-Rash - Kuwaytah - Kuwaytar - Kuwayz - Kwaru -
WikiEdit.Org