Wiki Edit -> UK -> Ceredigion

This page consist of travel information about the village and some places in Ceredigion, UK. The given information has been grouped under country name.

Aberaeron

Aberarth

Aberbanc

Aberffrwd

Aberlerry

Abermagwr

Aberporth

Aberteifi (Cardigan)

Aberystwyth

Aeron

Afon Dulas

Afon Grannell

Afon Mydyr

Alltyblaca

Banc-y-Darren

Bangor Teifi

Bethania

Betws Bledrws

Betws Ifan

Beulah

Blaen-pant

Blaen-waun

Blaenannerch

Blaenbedw Fawr

Blaencelyn

Blaenpennal

Blaenplwyf

Blaenporth

Bont-goch (Elerch)

Borth

Bow Street

Bridgend

Brithdir

Brongest

Brongwyn

Bronnant

Bronwydd

Brynafan

Bryngwyn

Brynhoffnant

Bwlch-Llan

Caemorgan

Caerwedros

Capel Bangor

Capel Betws Lleucu

Capel Dewi

Capel Dewi

Capel Seion

Capel Tygwydd

Cardigan

Cardigan Island

Cefn Llwyd

Ceinewydd

Cellan

Chancery

Cilcennin

Cilgwyn

Ciliau Aeron

Clarach

Cnwch Coch

Cockshead

Coed y Garth

Coed-y-bryn

Comins Coch

Craig-y-penrhyn

Cribyn

Croes-lan

Cross Inn

Cross Inn

Crosswood

Cwmbrwyno

Cwmcoednerth

Cwmerfyn

Cwmsymlog

Cwmystwyth

Cwrtnewydd

Devil's Bridge (Pontarfynach)

Dihewyd

Dole

Dolgerdd

Dollwen

Dre-fach

Dyffryn

Dyffryn-bern

Eglwys Fach

Elerch

Felin-Wnda

Felinfach

Ffair-Rhos

Ffos-y-ffin

Ffostrasol

Furnace

Garth

Gilfachreda

Glandyfi

Glanrafon

Glanwern

Glasgoed

Glaspwll

Glynarthen

Goginan

Gorrig

Gors

Gorsgoch

Gwbert

Hafodiwan

Hawen

Horeb

Lampeter

Llan-non

Llanafan

Llanarth

Llanbadarn Fawr

Llancynfelyn

Llanddeiniol

Llanddewi-Brefi

Llandre

Llandygwydd

Llandysul

Llanfair Clydogau

Llanfarian

Llanfihangel-y-Creuddyn

Llangeitho

Llangoedmor

Llangorwen

Llangranog

Llangwyryfon

Llangybi

Llanilar

Llanrhystud

Llansantffraed

Llanwenog

Llanwnnen

Llechryd

Lledrod

Llundain-fach

Llwyn-y-groes

Llwyncelyn

Llwyndafydd

Llywernog

Maen-y-groes

Maes llyn

Maes-bangor

Manian-fawr

Morfa, Llandysul, Ceredigion

Moriah

Mydroilyn

Mynydd Bach

Nant Bargod

Nanternis

Nantyronen Station

Nebo

New Quay (Ceinewydd)

New Row

Noyadd Trefawr

Noyadd Wilym

Oakford

Old Goginan

Pant-y-crug

Panteg

Parcllyn

Pen-bont Rhydybeddau

Pen-y-garn

Penbryn

Penmorfa

Pennant

Penparc

Penparcau

Penrhiw-llan

Penrhiw-pal

Penrhyn-coch

Pentrefelin

Pentrellwyn

Penybont

Pisgah

Plas Gogerddan

Plwmp

Pont-rhyd-y-groes

Pont-sian

Pontarfynach

Ponterwyd

Pontgarreg

Ponthirwaun

Pontrhydfendigaid

Pren-gwyn

Rhippinllwyd

Rhippinllwyd

Rhos Haminiog

Rhos-y-garth

Rhosygadair Newydd

Rhyd

Rhyd-Rosser

Rhydlewis

Rhydowen

Rhydyfelin

Rhydypennau

Salem

Sarnau

Silian

Southgate

St Dogmaels

Staylittle

Strata Florida

Swyddffynnon

Synod Inn

Tal-sarn

Tal-y-bont

Talgarreg

Tan-y-groes

Temple Bar

Trawsnant

Tre-Taliesin

Tre'r-ddol

Trefechan

Trefenter

Trefilan

Treforgan

Tregaron

Tregroes

Tremain

Tresaith

Trisant

Troedrhiwffenyd

Troedyraur

Ty-Newydd

Tynewydd

Tynygraig

Upper Borth

Waun Fawr

Wenallt

Y Ferwig

Ynys Tachwedd

Ynys-Lochtyn

Ynyslas

Ysbyty Cynfyn

Ysbyty Ystwyth

Ystrad Aeron

Ystradmeurig

Ystumtuen