Wiki Edit -> UK -> Conwy

This page consist of travel information about the village and some places in Conwy, UK. The given information has been grouped under country name.

Abergele

Afon y Foel

Alwen

Alwen Reservoir

Bae Cinmel (Kinmel Bay)

Bae Colwyn (Colwyn Bay)

Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay)

Belgrano

Betws-y-Coed

Betws-yn-Rhos

Blaenau Dolwyddelan

Bont-newydd

Brymbo

Bryn Dulas

Bryn Pydew

Bryn Rhyd-yr-Arian

Bryn-rhys

Bryn-y-maen

Brynmorfudd

Bylchau

Capel Curig

Capel Garmon

Capel Siloam

Capelulo

Carrog

Castell

Cefn Berain

Cefn-brith

Cefn-coch

Ceirw

Ceirw

Cerrigydrudion

Chweffordd

Cledwen

Colwyn Bay

Craig-y-don

Cwm Penmachno

Dawn

Ddu

Deganwy

Dinas Mawr

Dinmael

Dolgarrog

Dolwen

Dolwyd

Dolwyddelan

Dulas

Dulas

Dwygyfylchi

Eglwysbach

Elwy

Esgyryn

Garizim

Gele

Gell

Gelyn

Glanwydden

Glasfryn

Graig

Great Ormes Head

Groes

Gwytherin

Gyffin

Hendre-ddu

Henryd

Kinmel Bay (Bae Cinmel)

Llanbedr-y-cennin

Llanddoged

Llanddulas

Llandrillo-yn-Rhos

Llandudno

Llandudno Junction

Llandudno Junction

Llanelian yn-Rhos

Llanfair Talhaiarn

Llanfairfechan

Llanfihangel Glyn Myfyr

Llangernyw

Llangwm

Llannefydd

Llanrhos

Llanrwst

Llansanffraid Glan Conwy

Llansannan

Llechwedd, Conwy

Llyn Brenig

Llyn Cowlyd Reservoir

Llyn Eigiau Reservoir

Llysfaen

Machno

Maerdy

Melin-y-coed

Merddwr

Mochdre

Moelfre

Mynydd Marian

Nant-y-felin

Nant-y-pandy

Nant-y-Rhiw

Nebo

Old Colwyn

Pabo

Padog

Pandy Tudur

Penmachno

Penmaen Rhos

Penmaenan

Penmaenmawr

Pennant

Penrhyn Bay

Penrhyn side

Pensarn

Pentre Isaf

Pentre-bont

Pentre-llyn-cymmer

Pentre-uchaf

Pentre'r Felin

Pentrefelin

Pentrefoelas

Pont-y-pant

Porth-llwyd

Rhandir

Rhos-on-Sea

Rhyd-y-foel

Rhydgaled

Rhydlydan

Rowen

St. George

Tal-y-Bont

Tal-y-cafn

Tan-lan

Tan-y-fron

Terfyn

Towyn

Trefriw

Trofarth

Ty-mawr

Ty-nant

Ty'n-y-groes

Ty'r-felin-isaf

Tynyfedw

Tywyn

Ysbyty Ifan