Wiki Edit -> UK -> Gwynedd

This page consist of travel information about the village and some places in Gwynedd, UK. The given information has been grouped under country name.

Aber-Cywarch

Aberdaron

Aberdesach

Aberdyfi

Abererch

Abergwyngregyn

Abergynolwyn

Abersoch

Abertrinant

Afon Wen

Anafon

Anelog

Arthog

Artro

Bala

Bangor

Bardsey Island

Barmouth

Beddgelert

Bethania

Bethania

Bethasda

Bethel

Bethel

Bethesda

Betws Garmon

Blaenau Ffestiniog

Boduan

Bontddu

Bontnewydd

Borth-y-Gest

Botwnnog

Braichmelyn

Brithdir

Bronaber

Bryn

Bryn Bwbach

Bryn Eglwys

Bryn-mawr

Bryn-y-mor

Bryncir

Bryncroes

Bryncrug

Brynglas Sta

Brynrefail

Bwlch

Bwlch-derwin

Bwlchtocyn

Bwlchyllyn

Cadair

Cadair Idris

Cae Clyd

Caeathro

Caerdeon

Caerhun

Caernarfon

Capel Uchaf

Capel-y-graig

Carmel

Carnedd Dafydd

Carnedd Llewelyn

Carreg Ddu

Carreg y Garth

Cefnddwysarn

Ceunant

Chwilog

Cilgwyn

Clwt-y-bont

Clynnog fawr

Clywedog

Coed Mawr

Coed Ystumgwern

Coed-y-parc

Colwyn

Congl-y-wal

Corris

Corris Uchaf

Criccieth

Croesor

Croesywaun

Cutiau

Cwm-Cewydd

Cwm-mynach

Cwm-y-glo

Cwrt

Dee

Deiniolen

Denio

Dinas

Dinas

Dinas

Dinas Dinlle

Dinas-Mawddwy

Dinorwic, Gwynedd

Dol-ffanog

Dolbenmaen

Dolgellau

Dolgoch

Dolhendre

Dolydd

Dwyfach

Dwyfor

Dwyryd

Dyffryn Ardudwy

Dyfi

Dyfrdwy

Dysynni

Eden

Edern

Eisingrug

Erch

Esgairgeiliog

Fachell

Fachwen

Fairbourne

Ffestiniog

Foel-Fras

Friog

Fron

Frongoch

Gaedol

Gallt-y-foel

Ganllwyd

Garndolbenmaen

Garnfadryn

Garreg

Garth

Gellilydan

Gerlan

Glan Adda

Glan Dwyfach

Glan-y-wern

Glan-yr-afon

Glasinfryn

Glaslyn

Glyder Fawr

Golan

Gorddinog

Groesffordd

Groeslon

Groeslon

Gryn Goch

Gwastadgoed

Gwastadnant

Gwyrfai

Harlech

Hawddamor

Hendre

Hirael

Llanaber

Llanaelhaearn

Llanarmon

Llanbedr

Llanbedrog

Llanberis

Llandanwg

Llanddeiniolen

Llandderfel

Llanddwywe

Llandecwyn

Llandwrog

Llandygai

Llanegryn

Llanelltyd

Llanenddwyn

Llanengan

Llanfachreth

Llanfaglan

Llanfair

Llanfihangel-y-pennant

Llanfihangel-y-pennant

Llanfihangel-y-traethau

Llanfor

Llanfrothen

Llangelynnin

Llangian

Llangower

Llangwnnadl

Llangybi

Llaniestyn

Llanllechid

Llanllyfni

Llannor

Llanrug

Llanuwchllyn

Llanwnda

Llanycil

Llanymawddwy

Llanystumdwy

Llecheiddior

Llechfraith

Lleyn Peninsula

Llidiardau

Llithfaen

Lliw

Lliw

Lliw

Llugwy

Llwyndyrys

Llwyngwril

Lon

Machroes

Maentwrog

Maesgeirchen

Mallwyd

Marian-y-de (South Beach)

Marian-y-mor (West End)

Mawddach

Minffordd

Minffordd

Minffordd

Minllyn

Moel Tryfan

Morfa

Morfa Bychan

Morfa Nefyn

Myndd Llandegai

Mynydd Gilan

Mynytho

Nannau

Nant Peris

Nant Peris

Nantlle

Nantmor

Nantygwryd

Nasareth

Nebo

Nefyn

Ogwen

Old Llanberis

Pandy

Pandy

Pandy

Pant

Pantglas

Pantperthog

Parc

Pen-gilfach

Pen-y-bont

Pen-y-Bryn

Pen-y-bryn

Pen-y-graig

Pen-y-groeslon

Penbodlas

Pencaenewydd

Pendre

Penhelig

Penisa'r Waun

Penllech

Penmaenpool

Penmorfa

Pennal

Penrallt

Penrhos

Penrhos-garnedd

Penrhyn Llyn

Penrhyn Mawr

Penrhyndeudraeth

Pentir

Pentre Gwynfryn

Pentrefelin

Pentreuchaf

Penycaerau

Penyffridd

Penygroes

Pistyll

Pont-Rhythallt

Pont-rug

Pontllyfni

Port Dinorwig

Porth Colmon

Porthmadog

Portmeirion

Prenteg

Prysor

Pwllheli

Rachub

Rhaeadr-fawr

Rhiw

Rhiwbryfdir

Rhiwen

Rhiwlas

Rhiwlas

Rhos Isaf

Rhos-fawr

Rhos-y-gwaliau

Rhos-y-llan

Rhosddu

Rhosdylluan

Rhosgadfan

Rhosgyll

Rhoshirwaun

Rhoslan

Rhoslefain

Rhostryfan

Rhyd

Rhyd-Ddu

Rhyd-hir

Rhyd-uchaf

Rhyd-y-clafdy

Rhyd-y-gwystl

Rhyd-y-sarn

Rhyd-yr-onnen

Rhydlios

Rhydymain

Sarn Meyllteyrn

Sarn-bach

Sarnau

Saron

Saron

Seion

Seiont

Snowdon

Soar

Soch

South Beach

Tabor

Tai-morfa

Tal-y-bont

Tal-y-bont

Tal-y-llyn

Tal-y-waenydd

Talardd

Talsarnau

Talysarn

Tan-lan

Tan-y-bwlch

Tan-y-mynydd

Tanat

Tanygrisiau

Tanysgafell

Teigl

Terfyn

The Bar

The Bar

Trawsfynydd

Trefaes

Trefor

Tregath

Tremadog

Trwyn Cilan

Trwyn y Gorlech

Tryweryn

Tryweryn

Tudweiliog

Twrch

Tyn-lon

Tywyn

Upper Bangor

Uwchmynydd

Vaynol Hall

Waen-pentir

Waen-wen

Waterloo Port

Waun

Waunfawr

Wenallt

Wern

West End

Wnion

Y Felinheli (Port Dinorwig)

Y Ffor