Wiki Edit -> UK -> Isle-of-Anglesey

This page consist of travel information about the village and some places in Isle Of Anglesey, UK. The given information has been grouped under country name.

Aberffraw

Alaw

Amlwch

Amlwch Port

Anglesey

Bachau

Beaumaris

Benllech

Bethel

Bodedern

Bodewryd

Bodffordd

Braint

Bryn Celyn

Bryn Du

Bryngwran

Brynrefail

Brynsiencyn

Brynteg

Bull Bay (Porthllechog)

Burwen

Caergeiliog

Caergybi (Holyhead)

Caim

Capel Coch

Capel Gwyn

Capel Mawr

Capel Parc

Carmel

Carmel Head

Carreglefn

Cefni

Cefni Reservoir

Cemaes

Cerrig-man

Cerrigceinwen

City Dulas

Crigyll

Dothan, Anglesey

Dulas

Dwyran

Dyffryn

Elim

Engedi

Fedw Fawr

Four Mile Bridge

Gadfa

Gaerwen

Glan-yr-afon

Goferydd

Gwalchmai

Gwalchmai Uchaf

Gwredog

Hebron

Hen Bentref Llandegfan

Heneglwys

Hermon

Holy Island

Holyhead (Caergybi)

Isallt Bach

Kingsland

Llaingoch

Llanallgo

Llanbabo

Llanbadrig

Llanbedrgoch

Llanddaniel Fab

Llanddeusant

Llanddona

Llandegfan

Llandyfrydog

Llaneilian

Llanerchymedd

Llaneuddog

Llanfachraeth

Llanfaelog

Llanfaes

Llanfaethlu

Llanfair Pwllgwyngyll

Llanfairyneubwll

Llanfairynghornwy

Llanfechell

Llanfflewyn

Llanfigael

Llanfihangel yn Nhowyn

Llanfwrog

Llangadwaladr

Llangaffo

Llangefni

Llangoed

Llangristiolus

Llangwyllog

Llanrhyddlad

Llansadwrn

Llantrisant

Llanynghenedl

Llechcynfarwy

Llynfaes

Maenaddwyn

Malltraeth

Marian-glas

Mariandyrys

Menai Bridge

Moelfre

Morawelon

Mountain

Mynydd Bodafon

Mynydd Mechell

Nebo

Newborough (Niwbwrch)

Newlands Park

Niwbwrch

Nodwydd

Parciau

Pen-llyn

Pen-lon

Pen-y-garnedd

Pencarnisiog

Pencraig

Pengorffwysfa

Penmon

Penmynydd

Penrhos

Penrhosfeilw

Penrhyd Lastra

Penrhyn Mawr

Pentraeth

Pentre Berw

Pentrefelin

Penygraigwen

Penysarn

Point Lynas

Pont Hwfa

Porth-y-felin

Porthaethwy

Porthllechog

Puffin Island

Red Wharf Bay

Rhos Lligwy

Rhoscefnhir

Rhoscolyn

Rhosgoch

Rhosmeirch

Rhosneigr

Rhostrehwfa

Rhosybol

Rhydwyn

Soar

Stryd

Stryd y Facsen

Talwrn

The Skerries

Trearddur

Trefdraeth

Trefor

Tregaian

Tregele

Tryfil

Twr

Ty Croes

Tyddyn Dai

Tynygongl

Valley